Машинобудування

Наявність замовлень та ринків збуту в країнах ЄС дає змогу нарощувати обсяги реалізації підприємств машинобудування, металургійного виробництва, ремонту машин, виробництва гумових та пластмасових виробів, меблів.
Машинобудівний комплекс промисловості міста Івано-Франківська представлений такими підприємствами: ПАТ «Івано-Франківський арматурний завод», ТОВ «Машинобудівний завод «Автоливмаш», ПАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», ВАТ «Пресмаш», ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад», ТОВ «Мікрол», ПАТ «Індуктор».
Також присутні машинобудівні підприємства з інвестиціями – ТОВ «Електролюкс Україна», яке здійснює виробництво автоматичних пральних машин, а також ДП ВО «Карпати» та ТОВ «ТайкоЕлектроніксЮкрейнЛімітед», які спеціалізуються на виготовленні комплектів електрокабельної продукції для потреб автомобілебудування.